alt

Grimsås Socialdemokratiska förening 

Kontaktperson:         Sture Ernstsson
Telefon: 0325-74365
Kontaktperson: Göran Björk
Telefon: 0325-74405

Verksamhet:

 

Föreningen jobbar för att föra en socialdemokratisk politik för Grimsås bästa genom representation i kommunens politiska organisation.
Se handlingsprogram nedan.

 

Styrelse

   
Ordförande:   Britt-Louise Karlsson 0325-74328

Kassör:

Sture Ernstsson 0325-74365
Sekreterare: Gert Kindlund 0325-74159
Ledamöter: Göran Björk 0325-74405
  Jorma Tuurunen 0325-74335
     
Ersättare: Sonja Jungmalm 0325-74249
  Christer Björk 0325-74246
  Conny Svensson 0325-74492

Bli medlem:
Om du vill bli medlem kontaktar du någon av kontaktpersonerna.
Du kan även söka medlemskap på nätet. https://www.socialdemokraterna.se/Bli-medlem/
Medlemsavgiften är 100 kr per år första året och 150 kr följande år.

 

Förslag från Grimsås Socialdemokratiska förening till Kommunalt handlingsprogram för sossarna

Göra småorterna attraktiva
Här menar vi att man ska genom hjälp av kommunen göra småorterna mer attraktiva. Detta genom att hjälpa till med
marknadsföring av en speciell ort. Varje ort har sin särprägel som bör framhävas i turistinformation med mera.
Satsa på bredbandsutbyggnad i samtliga orter.

Satsa på skolor renovera Grimsåsskolan och utemiljön
Behövs isolering för korridorer är kalla och en uppfräschning av utemiljön. 

Kommunikation
Satsa på busslinjer mellan Grimsås och Tranemo i Västtrafiks eller i kommunens egen regi. Knyta ihop resandet
mot Småland genom att fler bussar kör mellan Grimsås och Hestra.

Torvbrytning stoppas
Stötta de krafter som verkar för att torvbrytning stoppas på Grimsås Mosse. Det är inte rimligt med tanke på damm
och buller att tillåta torvbrytning så nära tätbebyggt område.

Sommarjobb
Anställa ungdomar i kommunen som på sommarlovet organiserar och genomför aktiviteter med de yngre barnen
på olika sätt.

Samarbete med Småland
Grimsås bör stödjas av kommunen till samarbete när det gäller turism med Hestra i Gislaveds kommun. Det har visat
sig att småorter som ligger nära varandra kan samarbeta bra i tex turistfrågor eller turistprojekt. Kommunen bör därför
vara med att öppna dörrar mellan i det här fallet två olika kommuner. Vi har ju övernattningsmöjligheter IKO Fritid med
golfbana elljusspår och bassängen med mera.

Städkvalité  i kommunens lokaler (akuta åtgärder)
Städkvalitén i kommunens lokaler är bedrövlig. Den måste kvalitetssäkras med en tydligt beskriven städstandard för
alla kommunens lokaler. I skolan i Tranemo har nuv. entreprenör förstört golv genom att polera sönder en matta.
Toaletterna är i så dåligt skick att eleverna håller sig hela dagen. En elev mådde illa och spydde ner en toalett. Städföretaget
vägrade först att göra ordning på detta. Kommunen fick betala 2000;-- extra till städföretaget först.

Renovera lägenheterna i Grimsås
Renovera lägenheterna i Grimsås så att de blir tidsenliga. På Ängsgatan 4 -8 måste det ordnas seniorboende för äldre i
de lägenheter som är i markplan. Detta möjliggör att barnfamiljer kan köpa de hus som de äldre bott i så länge man
orkade med trädgård och hus. De äldre kan stanna kvar i Grimsås genom att hyra ett seniorboende.

Multisportplan i Grimsås
Det finns en aktiv grupp som försöker åstadkomma en multisportplan i Grimsås. Kommunen måste stödja detta så att
det går att förverkliga.

Marknadsföra och utveckla Grimsåsbassängen
Under sommaren 2013  hade Grimsåsbassängen drygt 4000 besökare. Många av dessa var turister. Satsa på bassängen
genom att öka öppethållande och utrusta med lekutrustning. Undersök möjligheten att ha tak över bassängen.

Fritidsgården med ett café
Undersök möjligheten att använda fritidsgården till ett café riktat till både ungdomar och äldre. Uppmuntra krafter som vill
driva detta café. Det kan vara olika föreningar och grupper i samhället.

Ungdomssatsning
Gör en undersökning av vad ungdomar tycker är viktigt att satsa på i de små orterna  i kommunen. Detta för att öka
ungdomarnas intresse att bo kvar i de olika småorterna.

Grimsås 2013-11-14 

Britt-Louise Karlsson

 
4you
Grimsås Maskin
Grimsås IF
Nexans
VATAB
Däck & Maskin Piraten
Grimsås Åkeri
Fredrikssons