Medlemsmöte i Dalstorp onsdagen den 10 oktober.

I ett strålande höstväder mötte 75 personer upp till oktobers medlemsmöte i kyrkans församlingshem i Dalstorp.

Göte Andersson hälsade alla välkomna och informerade om inkomna skrivelser och inbjudningar. Tider för resor,
bla. till Åland och till föreställningen My Fair Lady i Borås meddelades. Information om julresan den 29 december
till Haga i Göteborg delades ut och Birgitta Nyström presenterade detaljer om programmet för den sistnämnda resan. 

Därefter hälsades Rebecka Martell och Emma Skoglund från Borås Lasarett välkomna. De arbetar inom olika
områden gällande stroke. Mötesdeltagarna fick en både intressant och informativ redogörelse om vad stroke är, vad
den orsakas av, symptomen, behandling med idag mycket förbättrade resultat samt förebyggande åtgärder.
Många frågor ställdes av de närvarande.

Efter detta serverades kaffe med fralla och därefter lotteridragning.

 
Grimsås IF
VATAB
4you
Grimsås Maskin
Däck & Maskin Piraten
Grimsås Åkeri
Fredrikssons
Nexans