Grimsås Samhällsförening

Medlemsskap

Grimsås Samhällsförening arbetar för att höja trivseln i vårt samhälle. Med gemensamma insatser hoppas vi kunna åstadkomma en positiv utveckling av Grimsås.
Årsavgiften per hushåll är för närvarande 200 kr.
Enklast betalas den in på föreningens Bankgiro 788-6971 eller Swish 123 588 55 04. Glöm inte ange namn och gatuadress!
Det går även att betala till Monica på Föreningskansliet.
Ditt bidrag till föreningen är till för allas vår trevnad och för vårt fortsatta arbete är det viktigt att vi känner att vi har ditt stöd. 

Här följer en del av det vi arbetar med:

Samhällsskydd Kanslilokalen Grimsås hemsida
Trafikfrågor Trivselaktiviteter Julbelysning
Vegetationstippen Julskyltning Kommunkontakt
Vårstädning Luciafirande Utvecklingsarbete
Plus lite till........

Historia

Grimsås Samhälsförening bildades 1952 och den största uppgiften då var att sköta sophanteringen inom samhället. När detta senare blev en kommunal angelägenhet minskades föreningens uppgifter och föreningen blev efter en tid vilande.
Den 11 december 1973 bildades en interimstyrelse (tillfällig styrelse) som skulle återuppliva föreningen med nya uppgifter. Nya stadgar och en arbetsplan utarbetades inför årsmötet 1974.
På årsmötet den 7 mars 1974 valdes 8 styrelsemedlemmar som senare konstituerade sig enligt följande:

Ordförande: Donald Haraldsson
Vice ordförande: Rune Hansson
Kassör: Börje Abramsson
Sekreterare: Sture Ernstsson
Materialförvaltare: Ingemar Svensson
Övriga: Sonja Jungmalm
Eivor Johansson
Göte Ekdahl

Man valde också arbetsgrupper för följande uppgifter i samhället:
Valborgsmässofirande, midsommarfest, luciafirande, julskyltning och barnjulfest.
Tillsyn av lekplatser, grönområden och badplats och städning av samhället.
Flera av dessa aktiviteter finns ännu kvar på Grimsås Samhällsförenings program.

 
Grimsås Maskin
4you
Fredrikssons
Däck & Maskin Piraten
Grimsås IF
VATAB
Grimsås Åkeri
Nexans