Årsmöte PRO

Dalstorp/Grimsås PRO har haft årsmöte i Grimsås Bygdegård. Göte Andersson hälsade ett 80-tal medlemmar välkomna.
En parentation hölls över fem medlemmar, som avlidit under 2011. Birgitta Nyström tände ett ljus för var och en och
Margaretha Pettersson läste en dikt.

Lennart Haraldsson valdes att leda årsmötesförhandlingarna. Verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport och revisionsberättelse
lästes upp och godkändes.
Styrelsen består av ordföranden Göte Andersson, övriga medlemmar Antti Svensson, Margaretha Pettersson, Birgitta Nyström,
Kjell Gundleborn och Kent Göransson.
Irene Jonasson, Gert Kindlund och Göran Sundqvist avgick från styrelsen och avtackades med blommor för förtjänstfullt styrelsearbete.

Förslag till resor under våren samt en eventuell teaterresa till Borås presenterades. Därefter serverades kaffe med frallor.
En mycket uppskattad modevisning från Sveriges Seniorshop följde med mannekänger från de egna leden.

Dragning av lotterierna avslutade årsmötet.     

 alt  alt

 

 
Grimsås Maskin
4you
Grimsås IF
Fredrikssons
Nexans
VATAB
Däck & Maskin Piraten
Grimsås Åkeri